Gamechangers in de Bouw & Infra

Woensdag 13 november 2019

 Aanmelden

Gamechangers in de Bouw & Infra

Het Klimaatakkoord bevestigt nog eens de urgentie: de Nederlandse bouwsector staat voor de grote uitdaging om te verduurzamen. Dat betekent: circulair bouwen, de energietransitie realiseren en onze leefomgeving klimaatbestendig maken. Dit vraagt niet alleen om technische kennis en technische innovaties.
Iedereen die de sector kent, weet: dit vraagt ook om sociale innovaties en een andere manier van samenwerken. Om een meer coöperatieve relatie tussen vraag en aanbod en meer aandacht voor het contact in plaats van het contract. Meer verbinding tussen de werelden van vastgoed, bouw, infra en openbare ruimte. Inclusief aandacht voor hoe we de burger betrekken, processen inrichten en zorgen voor financiële prikkels om genoemde opgaven te stimuleren.

Het congres Gamechangers in de Bouw & Infra richt zich op deze niet-technische component van de veranderopgave die voor ons ligt. Op het programma staan interessante inzichten en praktijkvoorbeelden over het veranderende landschap in de bouwsector als het gaat om hoe we de samenwerking tussen partijen organiseren. Daarbij komt de harde kant aan bod, denk aan ontwikkelingen op het gebied van aanbesteden, contracten, verdienmodellen, bouw- en beheerprocessen. Maar er is ook aandacht voor de zachte kant: cultuur, houding, gedrag, participatie en verandering.

Op het programma staan onder andere:

  • Een keynote van Petran van Heel, sector banker Bouw bij ABN AMRO Bank N.V. Petran neemt ons mee in zijn visie op hoe circulair denken/doen de bouwketen verandert.
  • Van Faalkosten naar Slaagbaten: plenair zullen de resultaten van een onderzoek naar veelbelovende, rendabele trends worden gepresenteerd als het gaat om samenwerking in de bouw & infra.
  • Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda zoomt tijdens zijn keynote in op samenwerking bij belangrijke items op de Bouwagenda. 

Congresinformatie  Direct aanmelden 


 

Samenwerkingspartners van Gamechangers in de Bouw & Infra

Laatste nieuws

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Terug naar boven