Niels Rood

Niels Rood

Functie:
Adviseur bij TKI Urban Energy, Squarewise

Organisatie:
TKI Urban Energy, Squarewise

Voor o.a. TKI Urban Energy werk ik aan de energietransitie. Dat is de grootste uitdaging voor overheid en bedrijfsleven in de komende jaren. Het afscheid van fossiele brandstoffen gaat natuurlijk niet vanzelf. Het in lijn brengen van belangen van bewoners, netbeheerders, verhuurders, bedrijven en de overheid, vraagt om creativiteit, vasthoudendheid en aanpassingsvermogen bij alle betrokkenen. Als we lekker opschieten is er tijd; dan moet wel elk gesprek tot actie leiden. En andersom: elke actie moet een breed leereffect sorteren.

« Naar het overzicht

Terug naar boven