Programma

Bekijk hieronder het programma van het 'Gamechangers in de Bouw & Infra' congres. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de programmacommissie en onze redactie. Naast het plenaire programma tijdens dit congres zijn er ook drie parallelsessies, waarbij je steeds de keuze hebt uit 4 of 5 verschillende inhoudelijke sessies. Je hoeft je vooraf niet in te schrijven voor deze sessies! Wel raden we je aan om voorafgaand aan het congres  te verkennen welke sessies je wilt volgen. Op de dag zelf ontvang je een programmaboekje waarin je alle sessies nog eens door kunt nemen. 

Let op: voor de early-bird sessie die om 8.00 uur begint (incl. rondleiding) kun je bij je registratie aangeven dat je hierbij aanwezig wilt zijn. Dit vragen we vanwege beperkt aantal plekken. 

 

 • TijdTitelSprekerType
 • 08:00 - 09:00Early Bird sessie: Rondleiding door CIRCL Plenair20191113congreslocatie

  Ben jij een vroege vogel en wil jij een rondleiding door 1 van de hipste gebouwen van de Amsterdamse ZuidAs? Kom dan al om 8.00 uur naar het Gamechangers congres en laat je in dit uurtje meenemen ON TOUR door CIRCL, kom alle verhalen achter de hergebruikte materialen en de werkwijze van het restaurant te weten, zodat jij helemaal op de hoogte bent van dit prachtige circulaire pand!  

 • 08:30 - 09:30Ontvangst en registratie Plenair20191113congreslocatie
 • 09:30 - 09:35Welkom door organisatie Plenair20191113congreslocatie
 • 09:35 - 09:55Trends in de bouwsectorPetran van HeelPlenair20191113congreslocatie

  Petran van Heel neemt je mee in zijn visie op de laatste ontwikkelingen in de bouwsector.

  Door Petran van Heel

 • 09:55 - 10:15Speerpunten voor samenwerkingBernard WientjesPlenair20191113congreslocatie

  Bernard Wientjes zoomt in op samenwerking via belangrijke items op de Bouwagenda.

  Door Bernard Wientjes

 • 10:15 - 10:35Bouwteam in opkomst: de geschiedenis herhaalt zichHenberto RemmertsJaap de KoningJoost MeremaAndrea ChaoArno HoevinkPlenair20191113congreslocatie

  Het Bouwteam wint aan populariteit. Deze groeiende belangstelling past in een bredere trend in de bouwsector: van competitieve naar coöperatieve samenwerking, van contract naar contact. Waarom vind deze trend juist nu plaats? Zijn we het gedoe op projecten zat en willen we gewoon samen gave projecten maken? Of is er een diepere oorzaak aan te wijzen? Het bouwteam is in Nederland ontstaan tijdens de wederopbouw en woningnood, in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Met als doelen het verminderen van de voorbereidingstijd, de beheersing van raakvlakken en het borgen van de continuïteit van de productie in bouwproces. Bevinden wij ons nu in een soortgelijk tijdsgewricht? De bouwopgave is immers enorm en we zoeken naar koppelkansen als het gaat om grote maatschappelijke ambities als de energietransitie en een circulaire economie.

  Deze keynote wordt verzorgd namens vier partners van Duurzaam Gebouwd, die samen een nieuw Model Bouwteamovereenkomst ontwikkeld hebben. In de Parallelsessies (ronde 1 en 3) gaan zij dieper in op het Model zelf.

  Door Henberto Remmerts, Jaap de Koning, Joost Merema, Andrea Chao, Arno Hoevink

 • 10:35 - 10:55Vertrouwen en perspectiefCo VerdaasPlenair20191113congreslocatie

  We leven in een planologisch paradijs. Zo’n 15 jaar terug leek ons land ‘af’. Het ruimtelijk beleid werd gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Begrippen als energietransitie en klimaatadaptatie kwamen in de nationale Nota Ruimte van 2005 eenvoudigweg niet voor. Wat is er sindsdien veranderd en hoe gaan we anticiperen op de nieuwe opgaven en bedreigingen? In internationaal opzicht is Nederland nog steeds gidsland als het gaat om de vraag hoe je hoogwaardig kan wonen en werken in een drukbevolkt delta. We zijn nog steeds een planologisch paradijs en dat paradijs vraagt wel om onderhoud en richting. Hoe? Co Verdaas neemt je mee in zijn visie en schetst een perspectief.

  Door Co Verdaas

 • 10:55 - 11:30Pauze Plenair20191113congreslocatie
 • 11:30 - 12:15PARALLELSESSIES RONDE 1 Workshop20191113workshop
 • 11:30 - 12:15Speedcourse: Afnameovereenkomst voor Nul Op de Meter woningen Susan van HooftSimon VerduijnWorkshop 20191113workshopworkshop

  Afgelopen zomer was het zover: de presentatie van de vernieuwde Afnameovereenkomst voor NOM renovaties. Deze overeenkomst regelt kernafspraken tussen de gebouweigenaar (verhuurder) en de bouwer over de uit te voeren renovatie of nieuwbouw én het langjarig beheer en onderhoud door de bouwer. Het regelt ook garanties op de prestaties die de bouwer moet leveren. De overeenkomst is geen kant-en-klaar contract: vooral over het onderhoud, de bewoning en monitoring van de energieprestatie van de woning moeten de partijen zelf nadere afspraken maken. De overeenkomst is ontwikkeld in samenwerking tussen Bouwend Nederland, Aedes en Stroomversnelling, wat een breed draagvlak garandeert. Wil jij in korte tijd worden bijgepraat over de inhoud en werking van deze Afnameovereenkomst? Of kunnen beoordelen of deze bruikbaar is voor jou? Volg dan deze speedcourse.

  Door Susan van Hooft, Simon Verduijn

 • 11:30 - 12:15Speedcourse: Nieuw Model BouwteamovereenkomstenHenberto RemmertsJaap de KoningJoost MeremaAndrea ChaoArno HoevinkWorkshop 20191113workshopworkshopworkshop

  Werken met Bouwteams is in opkomst en past in de trend ‘van contract naar contact’. Samen met Duurzaam Gebouwd hebben vier partijen een nieuw model ontwikkeld voor een bouwteam contract, waarin de laatste inzichten over samenwerking zijn verwerkt. Het concept document trok de afgelopen maanden al veel aandacht (zie hier), in deze sessie wordt -voor het eerst- toegelicht hoe de definitieve versie eruit komt te zien en welke belangrijke vernieuwingen daarin zijn 

  Door Henberto Remmerts, Jaap de Koning, Joost Merema, Andrea Chao, Arno Hoevink

 • 11:30 - 12:15Is omgekeerd aanbesteden dé oplossing voor het halen van de opgaven in de GWW?Chantal SchrijverPatrick MorrenWorkshop 20191113workshopworkshopworkshopworkshop

  Er liggen grote uitdagingen voor de GWW sector ten aanzien van mobiliteit en duurzaamheid. Daarnaast zien we dat er een verschuiving is in de samenwerkingsverhouding tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Marktpartijen kunnen meer en meer bepalen welke opdrachten zij wel of niet willen uitvoeren, waardoor opdrachtgevers meer hun best moeten doen om de beste aannemer aan zich te binden. Besteden we niet te veel tijd aan aanbesteden, en krijgen we dan nog wel de totale opgave op tijd uitgevoerd? Het afgelopen jaar hebben wij een omgekeerde aanbesteding gedaan, waarin ‘opdrachtgevers’ konden inschrijven op de ‘diensten van ons team’. In de sessie zullen wij niet alleen onze ervaringen delen die we hebben opgedaan, maar ook ervaringen en dilemma’s van de geïnteresseerde en inschrijvende overheden. Op een interactieve manier gaan we in gesprek met u wat het concept kan opleveren voor de toekomstige opgave en eigen projecten en wat dilemma’s zijn waar je tegenaan kan lopen.

  Door Chantal Schrijver, Patrick Morren

 • 11:30 - 12:15Praktijkvoorbeeld INFRA: Het Amsterdamse wegennet - Samen werken aan samenwerkingHenk BrouwerErik van der NeutJorrit KaltWorkshop 20191113workshopworkshopworkshopworkshopworkshop

  Amsterdam is begin dit jaar met 13 verschillende aannemers een langdurige samenwerking aangegaan voor het op peil houden van het Amsterdamse wegennet. Bij de aanbesteding van deze Samenwerkingsovereenkomsten is de prijscomponent achterwege gelaten en hebben duurzaamheidsaspecten de boventoon gevoerd. Een flinke ommekeer in de inkoopwijze van Amsterdam. Hoe is de gemeente hiertoe gekomen en welke resultaten hebben we hier tot op heden mee bereikt?

  Door Henk Brouwer, Erik van der Neut, Jorrit Kalt

 • 12:15 - 13:15Lunch Plenair20191113congreslocatie
 • 13:15 - 13:35Duurzame bouwopgave vraagt om nieuwe dynamiekAukje KuypersPlenair20191113congreslocatie

  Sommige uitdagingen in de bouw zijn niet nieuw, zo moeten we opschalen en versnellen. De ambitie om circulair, energieneutraal en klimaatbestendig te bouwen past daar helemaal bij. Hoe speel je daar als technisch dienstverlener op in en maak je jouw onderneming toekomstbestendig? Wat betekent het voor jouw positie in de bouwketen? En heeft het voor- of nadelen als je een familiebedrijf bent? We vroegen het aan Aukje Kuypers, algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers, zakenvrouw van het Jaar 2018 en Bouwvrouw van het Jaar 2019.

  Door Aukje Kuypers

 • 13:35 - 13:55Onderzoek: van Faalkosten naar SlaagbatenNiels van OmmenCasper WolfArnold van KampenPlenair20191113congreslocatie

  Je kent ze wel: onderzoeken naar faalkosten. Nuttig, want ze maken duidelijk wat voorname oorzaken zijn van faalkosten. Maar daarmee is nog niet duidelijk hoe je faalkosten voorkomt. Wat zijn kansrijke oplossingen? Waarin kun je als overheid of bedrijf het beste tijd en geld investeren om geld te besparen of je rendement te verhogen? RISNET, ABN AMRO en Duurzaam Gebouwd sloegen de handen ineen om dit te onderzoeken en presenteren het resultaat. 

  Door Niels van Ommen, Casper Wolf, Arnold van Kampen

 • 14:00 - 14:40PARALLELSESSIE RONDE 2 (ronde tafel gesprekken) Workshop20191113workshop
 • 14:00 - 14:40Ronde tafel gesprek: CB '23: Samen afspraken maken als basis voor verzilveren circulaire kansen!Evert SchutClaartje VorstmanRound table 20191113workshoprondetafelgesprek

  In het dynamische veld van circulair bouwen buitelen de initiatieven en ontwikkelingen over elkaar heen. Maar om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten is het nodig dat we op sommige onderwerpen werken aan een (tijdelijke, dynamische) gemeenschappelijke basis – in de vorm van een gezamenlijke aanpak, gedeeld beeld of werkafspraken. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat we straks allerlei verschillende formats voor een materialenpaspoort of verschillende meetmethoden hebben. We discussiëren graag met jou over welke rol afspraken kunnen spelen, hoe we omgaan met de snelle ontwikkelingen irt afspraken, op welke gebieden je afspraken nodig hebt en op welke manier CB’23 daar wellicht een rol in kan vervullen.

  Door Evert Schut, Claartje Vorstman

 • 14:00 - 14:40Ronde tafel gesprek: Kennisplatform RISNET: Op weg naar Risicomanagement 3.0Arnold van KampenEd MallensRound table 20191113workshoprondetafelgesprekrondetafelgesprek

  Risicomanagement is niet meer weg te denken uit onze pogingen om de vele onzekerheden in bouw- en infraprojecten te beteugelen. Maar misschien is de benadering ervan te smal en eenzijdig geworden, waardoor -via omdenken- kansen onvoldoende worden benut? RISNET nodigt jou daarom graag uit om samen te verkennen hoe modern risicomanagement faalkosten reduceert én slaagbaten creëert.

  Door Arnold van Kampen, Ed Mallens

 • 14:00 - 14:40Ronde tafel gesprek: Van contract naar contact: contractmanagement en de RVB MarktvisieBarbera van SchaikManon DijkmanRound table 20191113workshoprondetafelgesprekrondetafelgesprekrondetafelgesprek

  Barbera van Schaik en Manon Dijkman nemen je mee in de RVB Marktvisie met een focus op contractmanagement in alles fases van een contract en wat dat betekent voor de samenwerking met de markt. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen gaan zij graag met jou in gesprek. Barbera is Coördinator Contractmanagement Projecten en DBFMO en Manon is sectiehoofd Contractmanagement Projecten en DBFMO.

  Door Barbera van Schaik, Manon Dijkman

 • 14:00 - 14:40Ronde tafel gesprek: De Stroomversnelling: uw partner bij realisatie van het KlimaatakkoordIvo OpsteltenRound table 20191113workshoprondetafelgesprekrondetafelgesprekrondetafelgesprekrondetafelgesprek

  Werk je bij een gemeente, woningcorporatie, provincie, bouwpartij of toeleverancier en ben je bezig met het realiseren nieuwbouw- of renovatieoplossingen voor de energietransitie? Dan sta je er niet alleen voor. Stroomversnelling, is een vereniging die partijen helpt met deze opgave op woning- en wijkniveau Via het signaleren van kansen en knelpunten, het ontwikkelen van tools en diensten en de focus op concrete realisatieprojecten. Met onze kennis en ervaringen hebben we onder andere het NOM keur en de Afnameovereenkomst ontwikkeld en bijgedragen aan de totstandkoming van het Klimaatakkoord. Benieuwd hoe Stroomversnelling kan helpen bij jouw opgave of met jou bij kan dragen aan realisatie van de doelen uit het Klimaatakkoord? Ga dan tijdens deze ronde tafel in gesprek met Ivo Opstelten, directeur van Stroomversnelling.

  Door Ivo Opstelten

 • 14:40 - 15:10Pauze Plenair20191113congreslocatie
 • 15:10 - 15:55PARALLELSESSIES RONDE 3 Workshop20191113workshop
 • 15:10 - 15:55Speedcourse: Nieuw Model BouwteamovereenkomstenHenberto RemmertsJaap de KoningJoost MeremaAndrea ChaoArno HoevinkWorkshop 20191113workshopworkshop

  Werken met Bouwteams is in opkomst en past in de trend ‘van contract naar contact’. Samen met Duurzaam Gebouwd hebben vier partijen een nieuw model ontwikkeld voor een bouwteam contract, waarin de laatste inzichten over samenwerking zijn verwerkt. Het concept document trok de afgelopen maanden al veel aandacht (zie hier), in deze sessie wordt -voor het eerst- toegelicht hoe de definitieve versie eruit komt te zien en welke belangrijke vernieuwingen daarin zijn 

  Door Henberto Remmerts, Jaap de Koning, Joost Merema, Andrea Chao, Arno Hoevink

 • 15:10 - 15:55Praktijkvoorbeeld INFRA: Tweefasen contracten in de dagelijkse praktijkJeroen MoonenAart van OmmenWorkshop 20191113workshopworkshopworkshop

  In deze sessie gaan de sprekers in op de stand van zaken rondom tweefasen contracten: wat is het en hoe wordt het in de praktijk uitgewerkt. Met als belangrijk onderdeel dat je met deze contracten toewerkt naar maximaal transparante contracten. De sprekers geven aan waar je in de praktijk tegen aan loopt en sluiten af met enkele tips.

  Door Jeroen Moonen, Aart van Ommen

 • 15:10 - 15:55Praktijkvoorbeeld BOUW Gerechtsgebouw Breda: samenwerken is niet altijd mooi weerCécile ClaessenPim VerheijenAb de WitToine van LiebergenWorkshop 20191113workshopworkshopworkshopworkshop

  De opdracht was: zet een gerechtsgebouw neer waarin 3 partijen (Arrondissementsparket, Raad voor de Kinderbescherming en Rechtbank) met elkaar samenwerken en wat een krachtige impuls heeft op de ontwikkeling van dit deel van de stad Breda. Ofwel: een complex project in een context van nieuwe contractvormen, historische werkrelaties en veeleisende partijen. Hoe en waarop vinden deze partijen elkaar en hoe kun je de diverse belangen verenigen? En hoe zorg je (dus) dat het project succesvol wordt? Deze actieve sessie wordt verzorgd door de opdrachtgever, opdrachtnemer én begeleider van het project. Zij nemen je mee in hun werkwijze, ervaringen én presenteren je enkele belangrijke ‘learnings’.

  Door Cécile Claessen, Pim Verheijen, Ab de Wit, Toine van Liebergen

 • 15:10 - 15:55Speedcourse: Aardgasvrije Gebouwde OmgevingHarm ValkWorkshop 20191113workshopworkshopworkshopworkshopworkshop

  We zijn druk bezig met het opstellen van regionale RESsen (Regionale Energie Strategie) en gemeentelijke Warmtevisies. Maar het staat wel vast dat wijken en woningen van het aardgas af moeten. Maar hoe pak je dat aan? Waar en hoe begin je en welke partijen moet je betrekken? Deze speedcourse is een sterk gecomprimeerde versie van de Opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving en neemt je in vogelvlucht mee in de basiskennis en het beschikbare handelingsperspectief voor het vinden van oplossingen in beleid en projecten voor aardgasvrije nieuwbouw en renovatie in de gebouwde omgeving. Uw gids tijdens deze speedcourse is Harm Valk, hoofddocent van genoemde opleiding en Duurzaam Gebouwd Expert.

  Door Harm Valk

 • 16:00 - 16:15Column: Wees niet bang voor de burger!Toine HeijmansPlenair20191113congreslocatie

  Toine is verslaggever, columnist en prijswinnende romanschrijver. Hoe kijkt deze eigenzinnige, creatieve en humoristische taalprofessional naar de uitdagingen in de bouwsector?

  Door Toine Heijmans

 • 16:15 - 16:30Column: Slowing down, the way to change the gameWouter BeekersPlenair20191113congreslocatie

  In de bouwsector zijn we, door de grote opgaven die voor ons liggen, vooral op zoek zijn naar meer, beter, slimmer en sneller. Maar is die strategie wel houdbaar? Lopen we over een paar jaar niet opnieuw tegen onze grenzen aan? In de bouwsector maar ook in de Nederlandse economie als geheel? Misschien wordt het tijd voor een ander perspectief en moeten we nadenken over hoe het anders kan. Wouter Beekers, directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, schreef hierover een interessant artikel in NRC dat veel aandacht trok: Vertraging is de weg vooruit. Wij vroegen aan hem om dit perspectief specifiek te maken voor de bouwsector en zijn visie te presenteren als afsluiter voor dit congres. Saillant detail: Beekers is ook historicus en promoveerde op zijn analyse van de roerige geschiedenis van de woningbouwverenigingen (zie: Het bewoonbare land). Hij liet zien hoe de volkshuisvesting ontstond als beweging van betrokken burgers die streden voor een bewoonbaar land, hoe politici en professionals dit werk op een hoger plan brachten en hoe daarbij een kloof kon ontstaan tussen de corporaties en de bewoners.

  Door Wouter Beekers

 • 16:30 - 16:35Afsluiting door organisatie Plenair20191113congreslocatie
 • 16:35 - 18:00Netwerkborrel Plenair20191113congreslocatie
Terug naar boven