Programma

Ben je er ook bij? Een hele dag ongeremd bomen over contracten zonder juridische voetklemmen? Met vijf keynotes, drie parallelrondes (thema’s: Showcases, Hete hangijzers, Organisatie) met tal van workshops en ronde tafels en een gezonde, duurzame lunch plus borrel toe? Check hieronder het inhoudelijke programma of schrijf je meteen in!

 

 • TijdTitelSprekerType
 • 08:30 - 09:30Ontvangst en registratie Plenair20211125congreslocatie
 • 09:30 - 09:40Welkom door organisatie Plenair20211125congreslocatie
 • 09:40 - 10:05Vreedzaam vechten: bouwgeschillen oplossen zonder rechter? Plenair20211125congreslocatie

  De actuele dringende vraag naar woningen, de energietransitie, de technologische ontwikkelingen, de beschikbare publieke middelen en de verwachting van de maatschappij, stellen steeds hogere eisen aan het bouwproces en de samenwerking tussen partijen. Samenwerken gaat helaas niet vanzelf, maar is wel een voorwaarde om te kunnen voldoen aan de uitdagingen waar de bouw voor staat.
  Mr. Weening zal in haar betoog ingaan op vraag hoe de verschillende vormen van geschilbeslechting kunnen bijdragen aan het voorkomen en oplossen van geschillen die een succesvolle afronding van een project in de weg staan.

 • 10:05 - 10:30Wat leveren de eerste vergezichten op?  Meerdere sprekersPlenair20211125congreslocatie

  In deze keynote ontmoet je Andrea Chao, Joost Merema, Arno Hoevink, Jaap de Koning en Henberto Remmerts, die in teamverband de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020 schreven. Welke feedback krijgen zij en welke ervaringen hebben zij opgedaan met het model? Hoe onderhouden zij de samenwerking in het team en welke ambities zijn er? Je hoort het van de vijf auteurs zelf!

  Download het document hier gratis!

   

 • 10:30 - 10:55Op het podium: drie modellen bouwteamovereenkomst! Plenair20211125congreslocatie

  Een project staat of valt met een goed ontwerp. Een goed ontwerp maak je door vroegtijdig (ook) de kennis van uitvoerende partijen te betrekken in je team. Die teamsamenwerking kun je goed organiseren in een bouwteam. De bouwteamovereenkomst (Model VGBouw 1992, Model DG 2020 van Duurzaam Gebouwd en het Model 2021 van Koninklijke Bouwend Nederland) is echter een bilaterale overeenkomst tussen de opdrachtgever en de aannemer. Wat betekent dit voor de juridische positie van de (overige) bouwteamdeelnemers? Hoe is de aansprakelijkheid geregeld in het geval zich een fout in het (bouwteam)ontwerp voordoet? En hoe zit het met ieders waarschuwingsplicht? Mr. Bettina Hertstein maakt je wegwijs.

 • 10:55 - 11:15Koffiebreak en netwerken op het kennisplein Plenair20211125congreslocatie
 • 11:15 - 11:40VUCA en de zoektocht naar een passende projectaanpak Plenair20211125congreslocatie

  In de wereld van projecten lijken sommige problemen van alle tijden. Maar verandert er dan niets? Jazeker, en niet zo’n beetje ook.
  Projecten worden groter, en projecten worden complexer in relatie tot hun omgeving. Sommige projecten worden zelfs groter en complexer tijdens de looptijd tussen het moment van plannen tot het in gebruiknemen. VUCA staat voor het gedachtegoed waarin een veranderende wereld op een andere manier aankijkt tegen projecten en de relatie met hun omgeving en gebruikers. En dat daar behoefte aan is, is onder andere te zien aan de enorme groei van de toepassing van bouwteams. Wat betekent dit voor onze manier van beheersing? Kunnen we met de oude mindset van Geld, Tijd en Kwaliteit nog wel een VUCA project succesvol uitvoeren? En wat betekent het voor de mensen die dergelijke projecten managen? Hebben we daarin eigenlijk wel een keuze?

 • 11:45 - 12:30Eerste ronde parallelsessies: showcases Workshop20211125workshop

  Bouwteams hebben al een lange geschiedenis, maar recent heeft deze samenwerkingsvorm nieuwe impulsen gekregen. Hoe werkt dat in de praktijk? In deze ronde met parallelsessies laten we je enkele inspirerende voorbeelden zien.

 • 11:45 - 12:30Case Bouwteam Katwijk Workshop 20211125workshopworkshop

  Sprekers: Dick Stekelenburg, Gemeente Katwijk (opdrachtgever) & Chris van der Zwet, Van Hattum en Blankevoort (aannemer)
  Recent leverden we het bouwteamproject ‘Reconstructie Biltlaan en Julianabrug’ in Katwijk op. Wat ging goed en wat kan nog beter? We delen onze lessen en zijn ook benieuwd naar jullie praktijkervaring. 

  Deze sessie vindt plaats in: Tuinkamer

 • 11:45 - 12:30Zoutkamp Workshop 20211125workshopworkshopworkshop

  Het waterschap Noorderzijlvest heeft in 2020 een bouwteam UAV-GC in de markt gezet voor de realisatie van een nieuw gemaal bij Zoutkamp en het renoveren en ombouwen van de naastgelegen monumentale Hunsingosluis van keersluis tot schutsluis.

  In deze parallelsessie nemen wij u mee in de aanleiding en afweging om voor een bouwteam UAV-GC te kiezen. Waarom is voor een bouwteam gekozen en waarom voor het vervolg onder de UAV-GC? Waarom is hierbij gekozen voor het model DG2020?

  Verder wordt toegelicht hoe het bouwteam is aanbesteed en welke ervaringen inmiddels zijn opgedaan in de VO-fase. Wat zijn de voor- en nadelen van het vroegtijdig betrekken van de aannemer en welke leerpunten kunnen worden getrokken?

  Stefan Spekreijse en Arno Hoevink delen hun ervaringen en inzichten met bouwteam UAV-GC aan de hand van deze actuele projectervaringen.

  Deze sessie vindt plaats in: Kloosterkamer 1

 • 11:45 - 12:30Klimaatpositief bouwen is alleen een keuze Workshop 20211125workshopworkshopworkshopworkshop

  De bouwsector is verantwoordelijk voor 35% van alle CO2-uitstoot, wereldwijd. CO2 Is voor het grootste deel verantwoordelijk voor klimaatverandering en de weersextremen die ermee gepaard gaan. De kosten voor die weersextremen zijn gigantisch, veel groter dan de kosten van welke verandering we nu ook moeten doen om het tij te keren. Ecodorp Boekel is een klimaatpositief bouwproject. Er is meer CO2 opgeslagen in de sociale huurwoningen dan nodig was om ze te bouwen. De hele bouwsector kan klimaatpositief worden door een simpele keuze. En als je dan toch bezig bent, waarom niet meteen de woningen klimaatbestendig maken? Waarom niet meteen op alle Sustainable Development Goals een positief effect hebben? Laat je inspireren door het bouwproject dat zich de Meest duurzame organisatie van Nederland mag noemen, sinds het winnen van de Duurzaam Bouwen Award.

  Deze sessie vindt plaats in: Kloosterkamer 2

 • 11:45 - 12:30Bouwteam samenwerking in de energietransitie: Het Nieuwe Werken bij Ennatuurlijk Workshop 20211125workshopworkshopworkshopworkshopworkshop

  De energietransitie dwingt ons om de oude manier van samenwerken los te laten. Ons ultieme doel is een volledig geïntegreerd team dat effectief en efficiënt samenwerkt. Zonder dubbelingen. En in een samenwerking die beide partijen ook echt willen. De Bouwteam manier van werken biedt mogelijkheden om samenwerking tussen partijen in de warmtebranche energiek, efficiënt en gelijkwaardig te maken. Niet meer ‘u roept, wij draaien’, maar samen keuzes maken, afstemmen en de schouders eronder zetten. Samen bijdragen aan een duurzamer Nederland. Dat vereist een andere manier van denken, maar vooral ‘de wil’ om te veranderen.

  Deze sessie vindt plaats in: Singelzaal

 • 12:30 - 13:20Lunch en netwerken op het kennisplein Plenair20211125congreslocatie
 • 13:30 - 14:15Presentatie Handreiking Bouwteams Plenair20211125congreslocatie

  Vorig jaar zomer startte de werkgroep Handreiking Bouwteams tijdens Gamechangers in de Bouw & Infra met het ophalen van kennis en ervaringen over het werken met bouwteams. Na een jaar schrijven, met veel feedback van partijen uit de bouwsector, wordt op 25 november een bijna 130 pagina’s tellende Handreiking Bouwteams in boekvorm gepresenteerd. Op het hoofdpodium gaan de partijen uit de werkgroep in op de totstandkoming en inhoud van de Handreiking…

 • 14:20 - 15:05Tweede ronde parallelsessies: hete hangijzers Workshop20211125workshop

  In deze ronde met paralelsessies gaan we onder meer dieper in op essentiële aspecten van het bouwteam waar vaker vragen over zijn. Zoals de prijsvorming en de ontwerpverantwoordelijkheid.

 • 14:20 - 15:05Wil diegene die zich verantwoordelijk voelt voor het ontwerp binnen het bouwteam opstaan? Workshop 20211125workshopworkshop

  Ieder bouwteam werkt aan plannen, en bijna altijd wordt er gewerkt aan een ontwerp. Soms vanaf een wit vel, maar soms ook vanaf een VO of DO dat in eerdere fase is opgesteld. Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt, is hoe het zit met de verantwoordelijkheid van het ontwerp.

  Maar dit speelt niet alleen bij bouwteams, ook bij de herziening van de UAV-GC is dit een heet hangijzer. Parkeergarage Eindhoven, Brug Alphen aan de Rijn en het dak van het AZ stadion zijn door de Onderzoeksraad voor Veiligheid bestudeerd, en structureel komt daar het volgende beeld naar voren: we doen met elkaar alsof we het juridisch goed geregeld hebben, maar er in de praktijk lijkt er van een scherpe verantwoordelijkheid geen sprake. Als iedereen er van is – wie is er dan aan te spreken? En kan dat eigenlijk nog wel bij alle projecten? Een uitdagend vraagstuk voor de werkwijze in het bouwteam, en goed om van te voren stil te staan bij de inrichting van het bouwteam.

  In deze parallelsessie gaan we met elkaar in gesprek over de positie van ontwerpverantwoordelijkheid binnen het bouwteam. Zou het helpen om meer een verschil te maken tussen verantwoordelijkheid dragen voor het ontwerp, of aansprakelijkheid dragen voor fouten in het ontwerp? Kun je eigenlijk ‘een beetje’ ontwerpverantwoordelijk zijn? En de hamvraag: hebben we ontwerpverantwoordelijkheid nodig als borging om tot goede ontwerpen te komen?

  Deze sessie vindt plaats in: Singelzaal

 • 14:20 - 15:05Prijsvorming bouwteams, een gouden ei? Masterclass 20211125workshopworkshopmasterclass

  Prijsvorming is een van de heikele factoren bij de keuze voor een bouwteam. Vaak is onbekend welk prijskaartje er na afloop klaarligt voor de realisatie van het werk. Lastig dus voor de opdrachtgever. Expert Jaap de Koning (Witteveen+Bos), medeauteur van de Modelovereenkomst Bouwteam DG 2020, laat er zijn licht over schijnen.

  Deze sessie vindt plaats in: Tuinkamer

 • 14:20 - 15:05Projectcoaching in Bouwteams Workshop 20211125workshopworkshopmasterclassworkshop

  Steeds meer opdrachtgevers kiezen voor hun  projecten de vorm van een bouwteamcontract. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In deze sessie bespreken we wat de impact is op de samenwerking en welke rol projectcoaches daarbij kunnen spelen.

  Vragen die aan de orde komen:

  - Is samenwerken in bouwteams heel anders dan bij een Design en Construct contract?

  - Wat betekent een bouwteam voor de dynamiek van Samenwerking?

  - Welke stap moeten teamleden zetten in een bouwteam?

  - Wat heb je nodig om in een bouwteam mee te kunnen doen?

  - Waar moet je als projectcoach rekening mee houden als je een bouwteam gaat begeleiden?

  Deze sessie vindt plaats in: Kloosterkamer 1

 • 14:20 - 15:05Bouwteams zijn een tijdelijke oplossing Workshop 20211125workshopworkshopmasterclassworkshopworkshop

  In de vele bouwteamsamenwerkingen die wij inmiddels hebben begeleid, aan hebben deelgenomen en in hebben geadviseerd zien we een rode draad, en dat is het contact met elkaar. Dit contact is anders dan bij de traditionele RAW en UAV-gc contracten waarbij een van de partijen de ander niet vertrouwt. Bij RAW vertelt de opdrachtgever vooral wat de opdrachtnemer moet doen en bij een UAV-gc moet de opdrachtnemer vooral aantonen dat hij het goed doet. Geen basis voor vertrouwen, want dan heb je aan een half woord (contact) voldoende.

  Ja, aan de voorkant heb je een contract nodig, maar het draait uiteindelijk om het contact dat je met elkaar hebt. En dat contact komt goed tot zijn recht in een bouwteamsamenwerking. Het durven om met elkaar in gesprek en overleg te gaan en het gebruik maken van elkaars kracht.
  We gaan het in deze sessie hebben over de evolutie van het vertrouwen in relatie tot contracten, maar kijken vooral vooruit. Hoe ziet de wereld eruit na deze tijdelijke oplossing voor een andere manier van samenwerken? Wij zijn benieuwd hoe jullie hier naar kijken!

  Deze sessie vindt plaats in: Kloosterkamer 2

 • 15:05 - 15:20Korte middagbreak en netwerken op het kennisplein Plenair20211125congreslocatie
 • 15:25 - 16:10Derde ronde parallelsessies: organisaties Workshop20211125workshop

  Hoe richt je een Bouwteam in, hoe pak je de samenwerking aan en ga je ermee aan de slag. Allemaal praktische vragen die we in deze ronde gaan beantwoorden.

 • 15:25 - 16:10Handreiking Bouwteams - van bouwteam naar uitvoering; 'Reality check' Masterclass 20211125workshopmasterclass

  Je kunt nog zo goed samenwerken in de bouwteamfase, maar wat gebeurt er als het project in de uitvoering belandt? Wie gaat waar over, wie is waarvoor verantwoordelijk en kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer op dezelfde voet verdergaan? Aan de hand van drie stellingen nemen enkele leden van de werkgroep Handreiking Bouwteams je mee in gesprek en de mogelijkheden hoe hiermee om te gaan.

  Deze sessie vindt plaats in: Tuinkamer

 • 15:25 - 16:10Kansen voor duurzame en circulaire oplossingen door een bouwteam Workshop 20211125workshopmasterclassworkshop

  Het gonst in de bouwsector, je hoort het veel: ‘Bouwteams, dat biedt kansen’. Kansen voor wat dan? Kansen om aannemers, adviseurs en opdrachtgevers aan tafel te krijgen om ontwerpkeuzes te maken en het werk voor te bereiden. Is dat ‘samen ontwerpen’ dan nodig? Kan het niet gewoon met een bestek of UAVgc contract, of een aanbesteding met dialoog? Ja, dat kan, toch biedt een bouwteam (of 2 fase contract) meer mogelijkhedendoor samen te werken, zeker als het gaat om innovaties en duurzame of circulaire oplossingen. Oplossingen waar dit gesprek nodig lijkt om ideeën uit te wisselen, elkaar te versterken en vertrouwen te krijgen in de gezamenlijk gekozen oplossing.

  Chantal en Arjan delen op een interactieve manier hun kennis en ervaringen rondom bouwteams in de vele projecten die zij voor opdrachtgevers voorbereiden en begeleiden.

  Deze sessie vindt plaats in: Singelzaal

 • 15:25 - 16:10Bootcamp samenwerkende bouwteams Workshop 20211125workshopmasterclassworkshopworkshop

  Samenwerkende bouwteams klinkt als een pleonasme. Een wat? Ja, zo’n stijlfiguur waarbij er eigenlijk sprake is van een overtolligheid van woorden. Immers, samenwerken vormt toch de basis van elk team?

  Bij bouwprojecten is juist die samenwerking nogal eens een heikel punt. Veel contractvormen besteden vooral aandacht aan inhoud, procedures en het beheersen van risico’s. De samenwerking of relatie tussen partners komt niet vaak expliciet aan de orde. Dit is anders bij de bouwteamovereenkomst. Deze contractvorm bestaat al een jaar of 50 maar staat de laatste tijd weer meer in de belangstelling omdat samenwerking steeds meer wordt gezien als een hoeksteen van een succesvol project. De bouwteamovereenkomst gaat uit van het principe van samen ondernemen en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en inzicht.

  Na afloop van de bootcamp samenwerkende bouwteams weet jij wat de kenmerken van een bouwteam zijn en hoe je samenwerking in een bouwteam op een succesvolle wijze kunt organiseren. Ook heb je een scherper beeld over de wijze waarop je deze samenwerking in een aanbesteding op een goede wijze kunt uitvragen.

  Deze sessie vindt plaats in: Kloosterkamer 2

 • 15:25 - 16:10Samenwerken vanuit (on)zekerheden Workshop 20211125workshopmasterclassworkshopworkshopworkshop

  Inherent aan het werken in bouwteams is het werken met onzekerheden. In een omgeving waarin Opdrachtgever en Opdrachtnemer beiden het antwoord nog niet hebben, heb je elkaar nodig om de projectdoelen te bereiken en risico’s te beheersen. Ieder bouwteamlid draagt vanuit eigen kennis, expertise en ervaring zijn steentje bij. Open deuren? Misschien, maar de praktijk blijkt weerbarstiger.

  Nick van den Berg en Robbert van Staveren nemen jullie mee in hun ‘hete hangijzers’ van bouwteamsamenwerkingen en de belemmeringen om gestructureerd toe te werken naar een acceptabel risicoprofiel voor beide partijen. Vanuit de verschillende bouwteam-aanbestedingen en gesprekken met aannemers en opdrachtgevers bieden zij een frisse blik op de essentie van een succesvol bouwteam. Ben jij klaar voor een kritisch gesprek over de heilige huisjes in de infrasector?

  Deze sessie vindt plaats in: Kloosterkamer 1

 • 16:15 - 16:40De volgende stap van het nieuwe bouwteam: “Het contracteren van de strategische doelstellingen” Plenair20211125congreslocatie

  Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden bij onder andere Royal Schiphol Group en de renovatie van het Binnenhof licht Marc Unger toe hoe je, binnen de kaders van de Aanbestedingswet, op basis van lange termijnrelaties en op een financieel verantwoorde wijze de strategische doelstellingen kan halen. Hoe contracteer je partijen langere tijd voor de beheerste uitvoering van een complex project of voor een portefeuille van nog niet volledig gedefinieerde projecten? Al dan niet in combinatie met het onderhoud? Of omgekeerd: hoe kun je je professioneel verbinden aan de realisatie van een complex project of portefeuille van projecten, zonder dat je het risicoprofiel van je bedrijf verhoogt? Unger heeft daarbij oog voor de belangen van opdrachtgever, ontwerper én uitvoerder.

 • 16:40 - 16:50Afsluiting door organisatie Plenair20211125congreslocatie
 • 16:50 - 17:45Netwerkborrel Plenair20211125congreslocatie
Terug naar boven