Aart van Ommen

Aart van Ommen

Functie:
Contractmanager | Waterschap Drents Overijsselse Delta

Organisatie:
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Aart van Ommen is in 2008 afgestudeerd als Civiel Ingenieur in de richting Bouwprocesmanagement. Hij werkt bij Waterschap Drents Overijsselse Delta als contractmanager aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hiervoor heeft hij bij verschillende opdrachtgevers aan projecten gewerkt, zowel in de B&U als de GWW. Momenteel gaat zijn bijzondere aandacht uit naar nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw, met name hoe in projecten door middel van aanbesteden en contracteren een fundament kan worden gelegd dat samenwerking bevordert en dat er voor zorgt dat belangen van alle contractpartijen zo goed mogelijk worden gediend.

« Naar het overzicht

Terug naar boven