Evert Schut

Evert Schut

Functie:
Senior adviseur | Rijkswaterstaat

Organisatie:
Rijkswaterstaat

Evert Schut is in 1982 afgestudeerd als Bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor hem was het bijvak Milieukunde uiteindelijk bepalend voor zijn verdere loopbaan. Hij heeft gewerkt bij lokale en regionale overheden en ingenieursbureaus in de jaren ‘80 en ‘90 aan de ontwikkeling van afvalscheiding en recycling. Rond de eeuwwisseling was hij directeur van de BRBS, brancheorganisatie Recycling Bouw en Sloopafval. Na een korte periode als zelfstandig ondernemer werd hij bij Rijkswaterstaat aangenomen als coördinator duurzaam bouwen. Hij stond aan de wieg van duurzaam inkopen en was programmamanager van de Green Deal Beton, de voorloper van het Betonakkoord. Momenteel werkt hij nog steeds bij Rijkswaterstaat als expert op het gebied van duurzaam materiaal gebruik en circulaire economie. In 2018 is mede dankzij zijn initiatief Platform CB’23 tot stand gekomen waardoor de Nederlandse bouw sinds Juni 2019 beschikt over een begrippenkader en een meetmethode voor circulariteit en afspraken heeft gemaakt over de inhoud van materialenpaspoorten.

« Naar het overzicht

Terug naar boven