Marieneke Bijleveld

Marieneke Bijleveld

Functie:
Beleidsmedewerker bij Provincie Overijssel

Organisatie:
Provincie Overijssel

Marieneke Bijleveld is haar loopbaan gestart bij de provincie Overijssel als bestuurlijk-juridisch medewerker bij de verkeer- en vervoersafdeling. In de jaren daarna heeft zij na bedrijfskundige- / milieukundige vervolgopleidingen in verschillende andere onderdelen (water, milieu, economie, innovatie en energie) van de provinciale organisatie gewerkt. De term doelgericht samenwerken is een rode draad in haar loopbaan. Omdat de factor mens in een organisatie haar nieuwsgierigheid prikkelt, is zij ook geruime tijd in het HR-domein werkzaam geweest. Momenteel is ze weer terug in het beleidswerk: circulariteit in de infra.

Marieneke vindt het inspirerend om een steentje bij te dragen aan een (infra)wereld die in verandering is. Samen de schouders eronder en zoeken naar een nieuwe manier om wegen, vaarwegen of kunstwerken te bouwen of te onderhouden!

Als generalist is ze altijd op zoek naar hoe mensen – in onderlinge verbinding – kunnen toewerken naar hoe doelen slimmer en sneller bereikt kunnen worden. Je altijd blijven afvragen “doe je de goede dingen en doe je ze goed” houdt haar scherp.

« Naar het overzicht

Terug naar boven