Maurice Beijk

Maurice Beijk

Functie:
Rentmeester2050

Organisatie:
ReintenInfra

Maurice Beijk is deskundige op het gebied van MVO en in het bijzonder op het gebied vanduurzaamheid. Als dwarsdenker vervult hij de rol als kennisdrager én -deler, zodatReintenInfra graag investeert in zijn functie vanRentmeester2050. Naast de 3 P’s van People, Planet en Profit, vind hij de P van Passion het belangrijkst. Het moet uit het hart komen. Duurzaamheid doe je niet, duurzaam ben je.’ 

« Naar het overzicht

Terug naar boven