Pim Verheijen

Pim Verheijen

Functie:
Bestuurslid en procesbegeleider Cohezy/ partner- directeur Tornak

Organisatie:
Tornak - Cohezy

Pim is projectcoach in een aantal projecten en ontwerper van leer- , en kennisactiviteiten.  Daarnaast heeft hij als veranderkundige de rol van programmamanager – adviseur uitgevoerd bij een flink aantal grote opdrachtgevende organisaties als bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Neerlands Diep. Hij heeft meerdere interne Academies begeleid in hun ontwikkeling aan zowel de opdrachtnemende als de opdrachtgevende kant.     

Pim zijn niet te stuiten drift om te ondernemen, heeft geleid tot een aantal nevenfuncties als  bestuurslid van de NSCU (nu gefuseerd tot Develhub?, CapCloud (www.capcloud.academy.com)  en bestuurslid/ projectcoach bij Cohezy  (www.cohezy.nl). Zijn hoofdactiviteit is het zijn van partner en mededirecteur van de Tornak Groep (www.tornakgroep.nl), een organisatie advies en trainingsbureau dat veranderkundige opgaven begeleidt en team, invloed en leiderschapprogramma’s uitvoert. 

De stichting Cohezy is opgericht vanuit de gedachte dat projecten door een veelheid aan opdrachtgevers en opdrachtnemers een onafhankelijke projectcoach zouden moeten aanstellen, die hen faciliteert op samenwerkingsvraagstukken en het ritme faciliteert van reflectie, spiegelen en het hebben van aandacht voor elkaars belangen – zeker bij overdrachtsmomenten en projectcalamiteiten. Hoe dit is opgebouwd binnen Gerechtsgebouw Breda door de opdrachtgever RVB, de gebruikersorganisatie en de opdrachtnemer InBalans (Volker Wessels, Facilicom, Macquarie) verdient lof en kan als voorbeeld dienen voor andere projecten/ programma’s.   

« Naar het overzicht

Terug naar boven