Toine van Liebergen

Toine van Liebergen

Functie:
Projectdirecteur / Partner | Interface

Organisatie:
Interface

Toine heeft ruime ervaring met complexe projecten op het gebied van publiek private samenwerking, marktwerking en contractering bij zowel publieke, als private opdrachtgevers. Terugkerende elementen in de projecten zijn samenwerking en partnerschap. Toine heeft als projectmanager en onderhandelaar gefunctioneerd in diverse infrastructurele werken met publieke en private opdrachtgevers. De laatste jaren staan meer in het teken van vastgoedprojecten. Hier is hij als tendermanager en projectdirecteur bij een aantal complexe projecten betrokken bij de contractonderhandeling, teamopbouw, het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van het project. Alle projecten kenmerken zich door de toepassing van innovatieve contract- en aanbestedingsvormen en het raakvlak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Kerncompetenties van Toine zijn dan ook samenwerkingsgericht, doelgericht en pragmatisme.

Toine is mede-oprichter en partner bij To Interface. To Interface is een management- en adviesbureau dat zich inhoudelijk en procesmatig richt op planvorming, contractering en realisatie van infrastructuur, mobiliteit, gebiedsontwikkeling, vastgoed en industrie. Medewerkers van To Interface voelen en gedragen zich als ontwikkelaars in en van de publieke ruimte. Het raakvlak tussen enerzijds disciplines (technisch, financieel, juridisch, enz.) en anderzijds markt en overheid is daarbij het focus punt, hetgeen tevens de gedachte achter de bedrijfsnaam is: het werkwoord "to interface". Projecten tot een gezamenlijk succes te maken betekent samen hard werken.

« Naar het overzicht

Terug naar boven